Protipožární ochrana
/ Přenosné hasící přístroje

Přenosné hasící přístroje

Práškové hasící přístroje


Tyto hasicí přístroje jsou určeny k použití zejména průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje se špičkovým designem, které mají vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu.

Typ Hasící
schopnosti
hmotnost
hasiva
Hasivo Tepelný
rozsah
Maximální
hmot. hp.


P1P/ETS 5A, 21B, C 1 kg ETAX ABC -20°C až +60°C 2 kg
P1M/ETS 5A, 21B, C 1 kg CENTRIMAX ABC -20°C až +60°C 2,1 kg
P2P/ETS 8A, 34B, C 2 kg ETAX ABC -20°C až +60°C 3,7 kg
P1PA/ETS 8A, 34B, C 2 kg CENTRIMAX ABC -20°C až +60°C 3,5 kg
P3P/ETS 13A, 55B, C 3 kg ETAX ABC -20°C až +60°C 5,3 kg
P4P/ETS 13A, 70B, C 4 kg CENTRIMAX ABC -20°C až +60°C 6,8 kg
P6D/ETS 27A, 138B, C 6 kg OGNIOTEX 107 -20°C až +60°C 9,5 kg
P6PA/ETS 21A, 113B, C 6 kg CENTRIMAX ABC -20°C až +60°C 10,3 kg

hasicí přístroje CO2


Hasící přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30°C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.

Typ Hasící
schopnosti
hmotnost
hasiva
Hasivo Výtlač.
prostř.
Tepelný
rozsah
Maximální
hmot. hp.co22p 21B, C 2 KG CO2 320 BAR -30°C až +60°C -7,4 KG
co25p 70B, C 5 KG CO2 320 BAR 30°C až +60°C 13,9 KG

pěnové hasící přístroje


Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B.

Typ Hasící
schopnosti
hmotnost
hasiva
Hasivo Výtlač.
prostř.
Tepelný
rozsah
Maximální
hmot. hp.PE6 8A, 113B 6 KG H2O + AFFP CO2< +5°C až +60°C -10 KG
PE6 13A, 183B 9 KG H2O + AFFP CO2< +5°C až +60°C 14,5 KG

vodní hasící přístroje


Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

Typ Hasící
schopnosti
hmotnost
hasiva
Hasivo Výtlač.
prostř.
Tepelný
rozsah
Maximální
hmot. hp.v9l 13a 9 KG H2O + k2co3 stálý tlak -20°C až +60°C -17,3 KG